Home » Radarintyg

Radarintyg

In i dimman, men inte utan Radarkunskap.

För erhållande av radarintyg gäller nedan angivna förutsättningar.
ha fyllt femton år
ha avlagt lägst Förarintyg, samt ha praktisk erfarenhet av att föra båt.
Hantering av radaranläggning.
- Väjning.
- Navigering i skärgård.
- Radaravstånd.
- Passageavstånd.
- Passageplanering.
- Fel och brister.
Vi använder simulator i undervisningen.