Home » Utsjöskeppare

Utsjöskeppare

Allmänt om Utsjöskepparintyget eller navigering i

tidvattenzon.

Utsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed kontinenter där tidvattnet inför problemlösningar timme för timme.
Kursen innehåller följande delmoment:
Meteorologi och väderprognoser.
Navigering.
Tidvattenhöjd i aktuell hamn eller ankringsplats.
Sjökort och utmärkningssystem
Nautiska hjälpmedel
Dokument
Planering av långfärd.
Besättning
Båt och utrustning
Säkerhet
Floder och kanaler
Kursen består av 12 sammankomster a’ 3 timmar