Home » Förarintyg

Förarintyg

Körkort på sjön.

Förarintyg

Detta är ett intyg om att innehavaren har kunskaper om sjövägsregler, navigation,
båtlivskunskap mm, för att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten enligt gällande krav.

Kursen innehåller följande moment:
UTMÄRKNINGSSYSTEMET OCH OLIKA SLAG AV SJÖMÄRKEN I SVENSKA FARVATTEN
KOMPASSEN OCH ANDRA NAUTISKA HJÄLPMEDEL
PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE
METODER FÖR NAVIGERING
SVENSK SJÖRÄDDNING
SÄKERHET M.M.
SJÖMANSKAP M.M.
MILJÖ
VÄDER OCH VIND
SJUKVÅRD
MÖJLIGHET FINNS FÖR BÅTPRAKTIK
10 TIMMAR I SIMULATOR
Kursen omfattar 12 sammankomster a’ 3 timmar.