Home » Praktikpass natt

Praktikpass natt

INTYG

Båtpraktik, mörker.

Intyg ges efter att ha genomfört följande:
1. Planerat och valt lämpliga sjökort för resa.
2. Framfört fartyget i fyrbelyst led.
3. Identifierat fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer.
4. Utnyttjat sektorsgränserna (w/r och w/g) vid navigering.
5. Utfört avståndsbedömning i mörker.
6. Utfört ”man över bord”-manöver genom bärgning av fendert,
eller liknande, försedd med belysning.
7. Använt moderna navigeringshjälpmedel (t.ex. GPS, plotter, radar)
och blivit medveten om dessas tillförlitlighet och osäkerhet.
8. Utfört positionsbestämning under gång i mörker.
9. Utfört deviationsbestämning under gång.
10. Konstaterat förekomsten av ström genom
observationer av boj eller liknande.
11. Deltagit i förtöjning, inklusive spring.