Home » Kustskeppare

Kustskeppare

Kustskepparintyg.

För dig som tänker skaffa ett skepp med måtten 12×4 meter eller större.
Eller tänker segla till andra länder.
Sökande ska före kursstart ha:
- under kalenderåret fyllt minst femton år.
- innehaft Förarintyg i minst en månad
- praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt.
Kursen innehåller följande delmoment:
FYRBELYSNINGSSYSTEMET
RADIOKOMMUNIKATION
PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE
METODER FÖR NAVIGERING
SÄKERHET
SJUKVÅRD, SJÖMANSKAP MM
VÄDER, VIND, MILJÖ(MARPOL)
ÖVRIGA NAUTISKA HJÄLPMEDEL
Lod och loggar, deras funktionssätt och begränsningar, olika optiska pejlinstrument.
Radarns principer, möjligheter och begränsningar samt om användningen av radarreflektorer.
Satellitnavigeringens möjligheter och begränsningar.
VHF- och mobiltelefonsystemens möjligheter och begränsningar samt villkor för innehav.
Kursen består av 12 sammankomster a’ 3 timmar.