Home » Praktikpass dag

Praktikpass dag

INTYG

Båtpraktik, dager.
Intyg ges efter att ha genomfört följande:
1. Läst sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.
2. Styrt efter kompass och i enslinje.
3. Utfört kurskontroll i enslinje.
4. Navigerat i utprickat farvatten.
5. Utfört lägesbestämning.
6. Utfört ”man över bord”-manöver genom bärgning av fendert eller liknande.
7. Utfört manövrar för att utröna effekten av roder- och propellerverkan.
8. Utfört utläggning och tilläggning långsides.
9. Deltagit i förtöjning, inklusive spring.