Home » Lady Fontaine

Lady Fontaine

3568

Fartygets namn M/S Lady Fontaine
Byggår 1950
Fabrikat Passagerarmotorfartyg
Byggmaterial Skrov EK
Däck Furu
Byggd varv Djupviks Varv
LÖA 21,25
Bredd 6,06
Djup 2,56
Bruttodräktighet 62,52
Framdrivning Propeller
Maskintyp Diesel
Besättning min/max 2
Typ av lanternor < 50

Däcksvyer.

NG5A0570 NG5A0561
 NG5A0567  NG5A0568
Nya räcket till trappan som leder till styrhytten.
Nya taket vid styrhytten.
 skrt2  NG5A0560
Skrovtätning i Karlskrona.
Vidvinkelvy från fördäck.
Solnedgång utanför Karlskrona.

Maskinrummet.

Stegen ner till maskinrummet.
Här stod en gång i tiden hjälpmaskinen.
 marum6
Rack med extra spridare till maskinen.
Hydrauloljetank och rör.
Länspump driven av maskinen. Propellervändaren bortmonterad i Karlskrona vid byte av trycklager till propelleraxeln.
Här ska trycklagret sitta.
Arbetsbänken i maskinrummet.
Bilder på motorn.
Scania Wabis DSI 11 R 82
Bild från städning av maskinrummet.
Trappan upp från maskinrummet.

Bryggan.

Bryggan sedd utifrån.
Gamla ekolodet.
Bryggans manöverpaneler.
Roderlägesvisare.

Boutrymmen.

Köket med toaletten i bakgrunden.
Trappan till nedervåningen och matbordet.
Matsalen.
Trappan sedd nedifrån men Kapten klös på vakt.
Salongens ena sida.
Salongens utrymme bakom trappan.
Fartygets ursprungliga namnskylt.
Salongen sedd från hörnet under trappan.
Ännu en bild från salongen.
Kontoret bredvid salongen.
En av hytterna på styrbordsidan.
Hytt på babordsidan.
Korridoren sedd från förpiken mot salongen.
Förpiken sedd i vidvinkel.