INTYG

Båtpraktik, dager.

Intyg ges efter att ha genomfört följande:

1. Läst sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.

2. Styrt efter kompass och i enslinje.

3. Utfört kurskontroll i enslinje.

4. Navigerat i utprickat farvatten.

5. Utfört lägesbestämning.

6. Utfört "man över bord"-manöver genom bärgning av fendert,

eller liknande.

7. Utfört manövrar för att utröna effekten av roder- och propellerverkan.

8. Utfört utläggning och tilläggning långsides.

9. Deltagit i förtöjning, inklusive spring.