Allmänt om Utsjöskepparintyget eller navigering i tidvattenzon.

Utsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed kontinenter där tidvattnet inför problemlösningar timme för timme.

Kursen innehåller följande delmoment:

 

Kursen består av 12 sammankomster a' 3 timmar