VHF-intyg

* "I etern" med VHF men inte utan grundläggande kunskaper om:

  • Handhavande av VHF apparat, antenn

  • Nödtrafik

  • Iltrafik

  • DCS

  • Radiodiciplin

  • Trafikkanaler

* simulator, handapparater för övning inkl. DCS.

* anrop till kuststation på en riktig VHF.

 

Kursen omfattar 2x4 timmar plus 1 timme examination.