Kustskepparintyg.

För dig som tänker skaffa ett skepp med måtten 12x4 meter eller större.

Eller tänker segla till andra länder.

Sökande ska före kursstart ha:

- under kalenderåret fyllt minst femton år.

- innehaft Förarintyg i minst en månad

- praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt.

Kursen innehåller följande delmoment:

  • FYRBELYSNINGSSYSTEMET

  • RADIOKOMMUNIKATION

  • PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE

  • METODER FÖR NAVIGERING

  • SÄKERHET

  • SJUKVÅRD, SJÖMANSKAP MM

  • VÄDER, VIND, MILJÖ(MARPOL)

  • ÖVRIGA NAUTISKA HJÄLPMEDEL

Lod och loggar, deras funktionssätt och begränsningar, olika optiska pejlinstrument.

Radarns principer, möjligheter och begränsningar samt om användningen av radarreflektorer.

Satellitnavigeringens möjligheter och begränsningar.

VHF- och mobiltelefonsystemens möjligheter och begränsningar samt villkor för innehav.

Kursen består av 12 sammankomster a' 3 timmar.