Körkort på sjön.
Förarintyg

Detta är ett intyg om att innehavaren har kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, för att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten enligt gällande krav.

Kursen innehåller följande moment:

 • UTMÄRKNINGSSYSTEMET OCH OLIKA SLAG AV SJÖMÄRKEN I SVENSKA

 • FARVATTEN

 • KOMPASSEN OCH ANDRA NAUTISKA HJÄLPMEDEL

 • PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE

 • METODER FÖR NAVIGERING

 • SVENSK SJÖRÄDDNING

 • SÄKERHET M.M.

 • SJÖMANSKAP M.M.

 • MILJÖ

 • VÄDER OCH VIND

 • SJUKVÅRD

 • MÖJLIGHET FINNS FÖR BÅTPRAKTIK

 • 10 TIMMAR I SIMULATORKursen omfattar 12 sammankomster a' 3 timmar.